Aprico goes green!

Aprico goes green!

Zowat ieder bedrijf begrijpt intussen dat het zich op een milieubewuste en verantwoordelijke manier moet gedragen.

Carbon free

Gezien de omvang van de actuele milieuvraagstukken, is het hoog tijd voor actie. Als onderneming die diep in het economische en sociale weefsel van onze samenleving is geworteld, heeft Aprico Consultants een ambitieuze, maar ook pragmatische strategie uitgestippeld om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. De verantwoordelijkheid voor het milieu is één van de pijlers van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat concept steunt op een verantwoordelijke houding tegenover economie, milieu en de maatschappij. MVO hangt samen met de toepassing – op het niveau van de onderneming – van de principes

van duurzame ontwikkeling en legt zo de link tussen het bedrijf en de maatschappij. MVO is erop gericht de sociale en ecologische uitdagingen op te nemen in het dagelijkse beheer van de onderneming en in de interactie met al haar externe partners.

Het is duidelijk dat duurzame ontwikkeling in het algemeen, en het hele milieuluik in het bijzonder, een essentieel onderdeel vormt van wat ons bedrijf doet. Het is vanuit die houding dat we de directie, de medewerkers en de commerciële partners van ons bedrijf (klanten en leveranciers) in dit ambitieuze project willen betrekken.

01

Actie voor de planeet!

Omdat we ons bewust zijn van de uitdagingen rond het klimaat, heeft Aprico Consultants het bureau CO2 Strategy ingeschakeld om een Bilan Carbone® of CO2-rapport op te stellen

Het rapport geeft de milieu-impact van onze bedrijfsactiviteiten weer. Vandaag volstaat het echter niet meer om eenvoudigweg ons energieverbruik te meten en te controleren. Het is essentieel dat we een concrete strategie uitwerken om de CO2-uitstoot van het bedrijf te verminderen.

Het Bilan Carbone® biedt een overzicht van de emissie van broeikasgassen die het gevolg is van de activiteiten van Aprico Consultants. We hebben met een heel breed kader gewerkt, waarbij we erin geslaagd zijn de CO2-emissie van onze processen goed in kaart te brengen.

Aprico’s Most important domains

02

Aprico - Globale emissie

Dankzij dat inzicht kunnen we samen met onze medewerkers acties opzetten om onze globale CO2-uitstoot te verminderen.

www.co2strategy.be

03

CO2-neutraal!

Aprico Consultants heeft beslist om nog verder te gaan en zijn CO2-uitstoot te compenseren. Via de ngo Graine de Vie planten we 14.200 bomen. We onderstrepen ons engagement in de strijd tegen de klimaatverandering met activiteiten die 100% CO2-neutraal zijn.

04

ONG Graine de Vie !

Graine de Vie is een Belgische ngo die de ecologische voetafdruk van de inwoners van geïndustrialiseerde landen compenseert via het aanplanten van bomen in ontwikkelingslanden. Graine de Vie heeft intussen al meer dan 15.000.000 bomen geplant in Madagaskar, verspreid over ruim 150 sites voor herbebossing.

www.grainedevie.org

Loopbanen mogelijkheden

We zijn altijd op zoek naar getalenteerde mensen,
ben jij daar een van?